Λόγω εκτελέσεως απαραίτητων εργασιών θα γίνει διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος την ΚΥΡΙΑΚΗ 08/02/2015 από 08:00 έως 12:00 από τον οικισμό Τραυλιάτων έως και τον οικισμό Βλαχάτων.
Διακοπή ρεύματος σε χωριά της Λειβαθούς
06/02/2015 | 09:02

Η επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων μας θα γίνει χωρίς ειδοποίηση και ενδεχομένως πριν της αναγραφόμενης ώρας και συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ως συνεχώς ευρισκόμενα υπό τάση.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία στα τηλέφωνα : 26710 25851 και 26710 22240.