Ακόμα οι άδειες φύτευσης που θα χορηγούνται από το 2016 και μετά δεν θα ενισχύονται οικονομικά μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης σύμφωνα με την μέχρι τώρα ενημέρωση.
Δηλώσεις ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
Κοινωνία
06/11/2015 | 16:04

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς μετά το υπ. αριθμ.5092/119961/4-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εν όψει της επιλογής κριτηρίων χορήγησης αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 1308/2013 και ενσωμάτωσής τους στην Εθνική νομοθεσία έως 31 Δεκεμβρίου 2015, καλεί τους παραγωγούς που επιθυμούν, να υποβάλλουν Δήλωση Ενδιαφέροντος για χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Οι δηλώσεις αυτές θα υποβληθούν την χρονική περίοδο από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2015 και θα περιέχουν τα ελάχιστα στοιχεία της αιτούμενης έκτασης της περιοχής στην οποία υποβάλλεται η δήλωση ενδιαφέροντος καθώς και αν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο αγροτεμάχιο για την αιτούμενη έκταση.

Επιπλέον η υπηρεσία ενημερώνει ότι οι αιτήσεις που θα υποβληθούν δεν αποτελούν αίτηση για χορήγηση άδειας φύτευσης καθώς η διαδικασία, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας που θα αποφασιστούν, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 1ης Μαρτίου 2016 .

Ακόμα οι άδειες φύτευσης που θα χορηγούνται από το 2016 και μετά δεν θα ενισχύονται οικονομικά μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης σύμφωνα με την μέχρι τώρα ενημέρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας ή στο τηλέφωνο 2671360576 : κ. Αντωνάτου Μαρία.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ