Η Σχολή μας θα λειτουργήσει με τους μαθητές της Β΄τάξης.
Δεν θα πραγματοποιηθούν εγγραφέςς στην ΕΠΑΣ Νοσηλευτική
10/09/2014 | 16:42

Η ΕΠΑ.Σ Β. Νοσηλευτών του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο, ότι σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας-σε συνδυασμό με το Ν.4186/2013 – δεν θα πραγματοποιηθούν εγγραφές στο Α΄ έτος για την σχολική περίοδο 2014-2015. Η Σχολή μας θα λειτουργήσει με τους μαθητές της Β΄τάξης.

 

0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑ.Σ

Σ. ΣΑΚΑΛΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ (MCs)Διοίκησης Υπ.Υγείας