Από τον πρόεδρο Διονύση Κοκκόση και τον αντιπρόεδρο Παναγή Βανδώρο
Απολογισμός δράσης του ΟΚΑΠ
Πολιτική
29/10/2014 | 15:17

Πέρασαν σχεδόν τέσσερα χρόνια από τη στιγμή που αποδεχόμενοι την τιμητική πρόταση του Δημάρχου κ. Αλέξανδρου Παρίση οριστήκαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του μοναδικού κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου μας του Ο.Κ.Α.Π.

Στον Οργανισμό αυτό σύμφωνα με όσα όριζε ο «Καλλικράτης» συγχωνεύθηκαν δεκατέσσερα πρώην Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των πρώην Δήμων του Νησιού μας.

Η προσπάθεια εξαρχής φάνταζε πάρα πολύ δύσκολη δεδομένων των πολλών διαφορετικών αντικειμένων και της φύσης  όλων αυτών των προηγούμενων Ν.Π. αλλά και της έλλειψης προσωπικού και οικονομικών πόρων που αυτά αντιμετώπιζαν.

Παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι καταφέραμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθούμε στα καθήκοντα των θέσεων που οριστήκαμε από τη δημοτική αρχή.

Συγκεκριμένα  η δράση του Οργανισμού μας επικεντρώθηκε στους παρακάτω τομείς :

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ

Στήριξη δομών και προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας, βελτίωση υπαρχόντων υποδομών κοινωνικής αλληλεγγύης ( Κ.Α.Π.Η., Βοήθεια στο σπίτι, Κ.Η.Φ.Η.) και εισαγωγή νέων κοινωνικών δομών σε συνεργασία με το Τμήμα Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και το Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου.

Α. ΜΟΝΑΔΕΣ   Κ.Α.Π.Η.

Το τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας ήταν αρμόδιο για την αποτελεσματική λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου, καθώς και για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων φροντίδας ατόμων της τρίτης ηλικίας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων τρίτης ηλικίας οι λειτουργίες Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων παρέχονταν σε γεωγραφικά αποκεντρωμένες μονάδες (Γραφεία ΚΑΠΗ) και συγκεκριμένα στο Δήμο Κεφαλλονιάς δραστηριοποιήθηκαν τρία (3) ΚΑΠΗ:

Κ.Α.Π.Η.  Δ.Ε. Αργοστολίου, με έδρα το Αργοστόλι

Κ.Α.Π.Η. Δ. Ε. Λειβαθούς, με έδρα τον Καραβάδο

Κ.Α.Π.Η. Δ.Ε. Πυλάρου, με έδρα τα Ποταμιανάτα

Σκοπός τους ήταν:

  • Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών , ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα , ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
  • Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων
  • Η έρευνα σχετικά με τα προβλήματα των ηλικιωμένων.

Β. Ευρωπαϊκά Προγράμματα « Βοήθεια στο σπίτι», Κ.Η.Φ.Η.

Συνεχίστηκαν και υποστηρίχθηκαν όλες οι προϋπάρχουσες δομές  των  έξι (6) ευρωπαϊκών προγραμμάτων  « Βοήθεια στο σπίτι» , μιας (1) Μονάδας «Κοινωνικής Μέριμνας  και της μονάδας Κ.Η.Φ.Η. στα Αντυπάτα Πυλάρου που παρείχαν κοινωνικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας  σε ηλικιωμένους και σε ΑμεΑ στο Δήμο Κεφαλλονιάς .

Γ. Υλοποίηση του Προγράμματος Εισαγωγής στις Κλινικές και στα Ιδρύματα Χρονίων Παθήσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στα αρ. πρωτοκ. 30044/2012 και 30046/2012 έγγραφα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Υποστηρίχθηκαν όλες οι περιπτώσεις και τα αιτήματα συμπολιτών μας που είχαν την ανάγκη να εισαχθούν σε Γηροκομεία, Κλινικές και Ιδρύματα με την παροχή διοικητικών οδηγιών  και βοήθειας σε όλα τα επίπεδα  και προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Παροχή Υποστήριξη και Ατομική Συμβουλευτική σε άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ολοκλήρωση διαδικασίας και έναρξη λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και παροχή – διανομή τροφίμων πρώτης ανάγκης σε 60 οικογένειες δικαιούχων σε τακτική μηνιαία βάση.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Ενισχύθηκαν και βελτιώθηκαν οι υποδομές βρεφονηπιακής φροντίδας –Προσχολικής Αγωγής, αντιμετωπίστηκαν αρκετές ελλείψεις σε αίθουσες διδασκαλίας, κτίρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

Εντάχθηκε στο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ Πρόγραμμα Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής» και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σάμης ως προς το 50% της δυναμικότητάς του

Ο Τομέας Δράσης των Παιδικών Σταθμών δραστηριοποιήθηκε –με την ύπαρξη διοικητικών μονάδων – δομών σε τρεις περιοχές και  περιελάμβανε τα παρακάτω Γραφεία Παιδικών Σταθμών:

Παιδικών Σταθμών Δ.Ε Αργοστολίου (2 μονάδες)

Γραφείο Παιδικών Σταθμών Δ.Ε Παλικής

Γραφείο Παιδικών Σταθμών Δ.Ε Σάμης

Λειτούργησαν λοιπόν οι παρακάτω μονάδες Παιδικών Σταθμών, οι οποίες μάλιστα εντάχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό στο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ Πρόγραμμα Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής»

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑ
1 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αργοστολίου (Α΄Δομή) 54
2 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αργοστολίου (Β΄Δομή) 56
3 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Παλικής “ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ” 40
4 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σάμης 20
5 Παιδικός Σταθμός Πυλάρου “ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ” 20
6 Παιδικός Σταθμός  “ΤΑ ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ” 20
210

Στις προθέσεις του Ν.Π.Δ.Δ. ήταν και η δημιουργία τριών (3) νέων μονάδων Παιδικών Σταθμών στις δύο περιοχές που ήδη υπάρχει πρόγραμμα – δράσης  στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (Δημοτικές Ενότητες Ελειού – Πρόννων και Πυλάρου) αλλά στη Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς με την παρακάτω διοικητική μορφή :

Γραφείο Παιδικών Σταθμών  Δ.Ε Ελειού Πρόννων

Γραφείο Παιδικών Σταθμών Δ.Ε Λειβαθούς

Γραφείο Παιδικών Σταθμών Δ.Ε Πυλάρου

Το θέμα όμως αυτό δεν έχει προχωρήσει δεδομένης της απαγόρευσης των προσλήψεων στο Δημόσιο.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Ενισχύθηκαν και βελτιώθηκαν κάποιες υποδομές στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες Ληξουρίου «Ο ΔΑΜΩΔΟΣ» και Πυλάρου

Σκοπός της διοίκησης ήταν η αντιμετώπιση ελλείψεων στις υφιστάμενες δομές  και η δημιουργία Υλικοτεχνικής Υποδομής και στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό για τη δημιουργία οργανωμένου «δικτύου» και ενοποίησης των υπαρχόντων μονάδων.

Μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής των δυνατοτήτων των δύο (2) Δημοτικών Βιβλιοθηκών Ληξουρίου και Πυλάρου έγινε προς το τέλος του έτους 2012 με την ανάθεση του έργου αυτού σε εξειδικευμένο προσωπικό (βιβλιοθηκονόμο), όμως χωρίς την ύπαρξη κατάλληλου προσωπικού σε μόνιμη βάση θεωρήθηκε σχεδόν αδύνατη η υποστήριξη των μονάδων αυτών.

Έγιναν πάντως αρκετές εργασίες αποκατάστασης και επισκευής – συντήρησης  κτιριακών εγκαταστάσεων τόσο στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ληξουρίου «Ο ΔΑΜΩΔΟΣ» όσο και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Φάρσων (τοποθέτηση ερμαρίων και ραφιών).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υποστηρίχθηκαν όλες οι δράσεις του Ν.Π.Δ.Δ. σε κάθε τομέα και σε κάθε επίπεδο.

Έγινε προμήθεια του κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγκαταστάθηκαν τα αντίστοιχα με το Δήμο μας λογισμικά οικονομικής διαχείρισης και μισθοδοσίας προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα «ζεύξης» αυτών, αλλά και παροχής βοήθειας – υποστήριξης από το προσωπικό του Δήμου λόγω εμπειρίας.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς όλων των παραστατικών των πρώην Ν.Π.Δ.Δ. που συγχωνεύθηκαν στον Οργανισμό μας και έτσι κατέστη δυνατή η μετάβαση στο πλήρως μηχανογραφημένο σύστημα οικονομικής διαχείρισης της Υπηρεσίας από την 1/1/2013 και η ένταξη του Φορέα στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Καταφέραμε να αποπληρώσουμε οφειλές παρελθόντων ετών όλων των προηγουμένων Ν.Π.Δ.Δ. που έφταναν στο ύψος των 250.000 € περίπου στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν οφειλές μισθών προς στο προσωπικό, ασφαλιστικούς Οργανισμούς, καθώς και σε προμηθευτές και ενοίκια.

Κάποιες από τις οφειλές προς ασφαλιστικούς Οργανισμούς αποπληρώθηκαν κανονικά και κάποιες άλλες έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στις ενημερότητες του Ν.Π.Δ.Δ. και να μπορεί να λειτουργεί σωστά και οργανωμένα.

Πλέον με την οικονομική υποστήριξη του Δήμου, την εισροή εσόδων από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τον Προγραμματισμό και πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Οικονομική μας Υπηρεσία, το Ν.Π.Δ.Δ. βρίσκεται πλέον σε θετικούς ρυθμούς  από άποψη χρεών.

Δεν υπάρχουν πια οφειλές σε μισθούς του προσωπικού και έχουν καλυφθεί,  ή είναι προγραμματισμένες να καλυφθούν όλες οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται καθημερινά προς προμηθευτές (τρόφιμα, καύσιμα, συνεργεία, παροχή υπηρεσιών κ.λ.π.) και ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Όλες οι παραπάνω δράσεις δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί όμως αν δεν υπήρχε βοήθεια από κάποιους ανθρώπους τους οποίους οφείλουμε να ευχαριστήσουμε.

Καταρχήν ευχαριστούμε το δήμαρχό μας τον κ. Παρίση για την εμπιστοσύνη με την οποία περιέβαλε τα πρόσωπά μας, καθώς και για την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια που μας προσέφερε ο ίδιος προσωπικά αλλά και οι σύμβουλοί του από τα πρώτα βήματα του ΟΚΑΠ

Ευχαριστούμε όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου για τη βοήθεια που προσέφεραν στον Οργανισμό μας.

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Π. για την πολύ καλή συνεργασία και υποστήριξη που είχαμε όλο αυτό το διάστημα.

Ευχαριστούμε επίσης αδιακρίτως το προσωπικό όλων των Υπηρεσιών του Ο.Κ.Α.Π.  χωρίς τη συνεργασία του οποίου, τη διάθεσή του για δουλειά και κοινωνική προσφορά καθώς και  τις συνεχείς καθημερινές πραγματικά τεράστιες προσπάθειες  δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτός ο Οργανισμός.

Τέλος ευχόμαστε στο νέο Πρόεδρο τον κ. Γάκη, τον νέο Αντιπρόεδρο κ. Σολωμό, αλλά και σε όλα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που πρόσφατα ανέλαβαν τη διοίκηση του Οργανισμού καλή επιτυχία στο έργο τους.

Είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουν να καταφέρουν ακόμα περισσότερα πράγματα από αυτά που πετύχαμε εμείς.

Από την πλευρά μας θα είμαστε δίπλα τους (ως μέλη και του νέου Δ.Σ.), μπορούμε να τους προσφέρουμε τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια και να τους διαβεβαιώσουμε ότι το προσωπικό με το οποίο θα συνεργαστούν στον Οργανισμό είναι εφοδιασμένο με πολλή γνώση, εμπειρία, επαγγελματική κατάρτιση και διάθεση για δουλειά, γεγονός που θα κάνει πιο εύκολο το έργο τους.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.                                Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Κοκκόσης                                     Παναγής  Βανδώρος

eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer