Παρακαλούνται όσοι δρομείς προτίθενται να λάβουν μέρος στον τηλεμαχειο αγώνα δρόμου να παρεβρίσκονται έξι παρα δέκα το αργότερο εκεί.
Ακριβής έναρξη Τηλεμάχειο αγώνα δρόμου
03/09/2015 | 14:58

Παρακαλούνται όσοι δρομείς προτίθενται να λάβουν μέρος στον τηλεμαχειο αγώνα δρόμου να παρεβρίσκονται  έξι παρα δέκα το αργότερο εκεί. Ο αγώνας δεν θα καθυστερήσει για κανένα λόγω τόσο λόγω της απόστασης διαδρομής και του ζητήματος των μετακινήσεων όσο και γιατι κάποιοι συναθλητές μας που εργάζονται παρακάλεσαν για την ακριβή εκκινησή του προκειμένου να συμμετάσχουν.

ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6977050224