Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών παραλαμβάνουν Αιτήσεις και Δικαιολογητικά για τους δικαιούχους Εισοδηματικής Ενίσχυσης Οικογενειών με χαμηλό ΣΥΝΟΛΙΚΟ εισόδημα
Αιτήσεις εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών στο Δήμο Κεφαλονιάς
Κοινωνία
22/09/2016 | 15:59

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών παραλαμβάνουν Αιτήσεις και Δικαιολογητικά για τους δικαιούχους Εισοδηματικής Ενίσχυσης Οικογενειών με χαμηλό ΣΥΝΟΛΙΚΟ εισόδημα.

Δικαιούχοι:

Είναι Οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων κρατών μελών της ΕΕ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, (συνολικό ή τεκμαρτό) δεν υπερβαίνει το ποσόν των 3.000 ευρώ (600 ευρώ ενίσχυση) ή κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000 ευρώ και του ποσού των 4.700 ευρώ (ενίσχυση 300 ευρώ).

Απαιτούμενα  Δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση Δημάρχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του δικαιούχου σε συγκεκριμένη περιοχή (εκδίδεται από την οικεία Δημοτική Ενότητα),
  • Εκκαθαριστικό Σημείωμα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του Οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (φετινό εκκαθαριστικό 2016 για εισοδήματα του 2015),
  • Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης , έντυπο Ε1, για εισοδήματα έτους 2016,
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας,
  • Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης

          Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Παπαδάτος

eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer