Η ενίσχυση ανέρχεται σε 15,57 € ανά τόνο αποθεματοποίησης για την κάλυψη των παγίων εξόδων αποθεματοποίησης, 0,40€ ανά τόνο ανά ημέρα συμβατικής αποθεματοποίησης.
Άνοιγμα μέτρου ιδιωτικής αποθεματοποίησης τυριών
Κοινωνία
27/11/2015 | 15:09

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς σας γνωρίζει ότι, βάσει του υπ΄αριθ. 2015/1852 κατ΄ Eξουσιοδότηση Kανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής χορηγείται έκτακτη ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης για τυριά του κωδικού ΣΟ 0406 πλήρους ωρίμανσης.
Συνολικά για την Ελλάδα προβλέπεται μέγιστη ποσότητα 1880 τόνων.
Η ενίσχυση ανέρχεται σε 15,57 € ανά τόνο αποθεματοποίησης για την κάλυψη των παγίων εξόδων αποθεματοποίησης, 0,40€ ανά τόνο ανά ημέρα συμβατικής αποθεματοποίησης.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 15η Ιανουαρίου 2016.
Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου στην Ελλάδα περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ υπ΄αριθ. 1708/115158 (ΦΕΚ Β΄2337).
Σχετική Ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων minagric.gr.
Για αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στο Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων της Δ/νσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην κ. Κουτρή Αλεξάνδρα (τηλ. 210 8802626 και Ταχ. Δ/νση: Δομοκού 5, 10445 Αθήνα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ