Ενημέρωση από την διεύθυνση Μέριμνας
Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών για το μήνα Mάϊο
07/06/2018 | 15:45

Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών – Μεταμοσχευμένων για το μήνα ΜΑΙΟ 2018, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2671362703 κ. Καραδημήτρη Ιωάννα. 

 

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ