Α­γα­πη­μέ­νο του τρα­γού­δι εί­ναι το “All the world is green του Τom Waits”
Δεν θα πιστεύετε πόσο χρονών είναι ο Κωστής Μαραβέγιας!
11/11/2017 | 12:19

Παρόλο που τα τραγούδια του Κωστή Μαραβέγια ήταν γνωστά, οι περισσότεροι τον γνώρισαν μέσα από τον ρόλο του κριτή στο μουσικό σόου The Voice.

Ο Κωστής Μαραβέγιας είχε δώσει συνέντευξη στο παρελθόν στο περιοδικό Athens, όπου ανέφερε ότι με­γά­λω­σε στο Α­γρί­νιο, έχει έ­ναν με­γα­λύ­τε­ρο α­δερ­φό που ασχο­λεί­ται με τη φω­το­γρα­φί­α και έχει πα­ρα­κο­λου­θή­σει σε­μι­νά­ρια μου­σι­κής και κι­νη­μα­το­γρά­φου, με καθηγη­τή τον Ennio Morricone. Α­γα­πη­μέ­νο του τρα­γού­δι εί­ναι το “All the world is green του Τom Waits”.

Όταν τον ρώτησαν αν είναι η ψυχή της παρέας απάντησε:  “Α­νά­λο­γα την πα­ρέ­α. Υ­πάρ­χουν και στιγ­μές που λει­τουργώ πε­ρισ­σό­τε­ρο ως δέ­κτης.  Μου α­ρέ­σει να α­φου­γκρά­ζο­μαι απόψεις, συ­ναι­σθήμα­τα κι ο­τι­δή­πο­τε συμ­βαί­νει γύ­ρω μου. Εί­μαι πα­ρα­τη­ρη­τής!”.

Στη συνέντευξη δήλωσε επίσης ότι: .Τυ­χε­ρός του α­ριθ­μός εί­ναι ο “13” και αποκάλυψε την ηλικία του καθώς γεννήθηκε στις 13 Μαΐ­ου του 1974. Άρα είναι 43 ετών!

Πηγή: thecaller.gr