22/03/2011 06:00
Τα «stress tests» για την αντοχή των πυρηνικών αντιδραστήρων πρέπει να αφορούν τόσο υπάρχουσες όσο και μελλοντικές εγκαταστάσεις και οι...
21/03/2011 09:02
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Κεφαλονίτικης κατασκευαστικής εταιρίας Peterson’s Real Estate and Development του Πολιτικού Μηχανικού Τραυλού Σταύρου,...
15/03/2011 16:46
Αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή της Κεφαλονίτικης κατασκευαστικής εταιρίας Peterson's Real Estate and Development του Πολιτικού Μηχανικού Τραυλού Σταύρου, η οποία...
15/03/2011 09:09
Εξετάζεται η δυνατότητα επίσκεψης του κοινού αλλά και των σχολείων μέσω των περιβαλλοντικών τους προγραμμάτων στο Περιβαλλοντικό Κέντρο του Αίνου...
08/03/2011 22:09
Άρτια και οικοδομήσιμα θα θεωρούνται όλα τα οικόπεδα με έκταση τουλάχιστον 4 στρεμμάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές "Natura", τα οποία...
28/02/2011 23:24
του Σταύρου Τραυλού* Το σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας συζητήθηκε πριν μια εβδομάδα στην τελευταία συνεδρίαση της αρμόδιας...